red-cp-background

A felelős beszerzés mellett elkötelezetten

commited-to-responsible-sourcing

A Colgate-Palmolive elkötelezett az anyagok és szolgáltatások felelős, azaz olyan módon történő beszerzése mellett, amellyel nem okoz kárt a környezetben és nem használja ki az embereket. A felelős beszerzés iránti elkötelezettségünk érdekében négy kulcsfontosságú pillért tartunk szem előtt: a környezet védelme, az etikus munkaügyi gyakorlatok, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság, valamint az üzleti integritás.

Az előzőekben leírt Colgate stratégiák, előírások és kezdeményezések révén eltökélten haladunk felelős beszerzési küldetésünk útján. A Colgate folyamatosan felülvizsgálja és értékeli stratégiáit és beszállítóit, valamint azon iparágakat is, amelyekben működnek, annak biztosítása érdekében, hogy alapanyagaink továbbra is felelős forrásból származzanak.

Elkötelezettségünk alapja négy kulcsfontosságú stratégia és kezdeményezés: partnercégekre  vonatkozó magatartási kódexünk és átvilágítási gyakorlataink, alapanyag-biztonsági előírásaink, valamint az klímaváltozásra és a vízzel való felelős gazdálkodásra történő összpontosítás.

HARMADIK FELEKRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSI KÓDEX

A Colgate harmadik felekre vonatkozó magatartási kódexe közvetíti azon etikus magatartással kapcsolatos elvárásainkat, amelyeket elvárunk  beszállítóintól, forgalmazóinktól, megbízottjainktól, ügyfeleinktől, piackutató partnereinktől és minden harmadik féltől, akivel együtt dolgozunk. Harmadik feleinktől elvárjuk, hogy észszerű lépéseket tegyenek annak biztosítása érdekében, hogy a Colgate harmadik felekre vonatkozó magatartási kódexét megosszák a szervezetükön belül, és a Colgate-tel kapcsolatos munkát végző munkavállalóik és alvállalkozóik rendelkezésére bocsássák. Általános gyakorlatként a Colgate harmadikfelekre vonatkozó magatartási kódexet belefoglaltuk a beszerzési és szolgáltatási megállapodásainkba.

A Colgate jó hírnevének alapja nem csupán saját, de partnereink magatartása is. Ezért olyan harmadik felekkel törekszünk az együttműködésre, akik egyetértenek értékeinkkel és ugyanazokat a szigorú etikai normákat követik.

AZ ALAPANYAG-BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Az általunk használt valamennyi összetevő és minden egyes termék megfelelősége alapvető fontosságú a Colgate-Palmolive értékei szempontjából. Elkötelezettek vagyunk nemcsak amellett, hogy biztonságos termékeket állítsunk elő, hanem amellett is, hogy ezeket a termékeket olyan alapanyagokból és olyan folyamatokkal állítsuk elő, amelyek minimális negatív hatással vannak a környezetünkre. Fejlesztőink arra törekszenek, hogy olyan termékeket fejlesszenek ki, amelyek környezettudatosak és hatékonyak, miközben megfelelnek a termékekkel szemben támasztott magas elvárásainknak is. Valamennyi alapanyag, amelyet termékeinkhez beszerzünk és felhasználunk, biztonságos az emberek és a környezet számára. Megfelelnek szigorú biztonsági előírásainknak és az összes alkalmazandó előírásnak, bárhol is kerüljenek értékesítésre a világon. További információért kérjük, tekintse meg az alapanyag-biztonsági szabályzatunkat.

HARMADIK FELEK MEGSZŰRÉSE ÉS ÁTVILÁGÍTÁSA

A Colgate elkötelezett amellett, hogy etikus külső partnerekkel álljon üzleti kapcsolatban. A beszállítókkal vagy szolgáltatókkal folytatott együttműködés megkezdése előtt minden külső partner átvilágítási folyamaton megy keresztül, melynek során megvizsgáljuk, hogy szerepel-e különféle megfigyelési listákon, szankciólistákon, negatív sajtóhírekben és szabályszegésekről szóló hatósági értesítésekben. A kezdeti átvilágítást követően a Colgate-tel üzleti tevékenységet folytató harmadik feleket folyamatosan figyelemmel kísérjük, és odafigyelünk az esetleges figyelmeztető jelekre. Az összes figyelmeztető jelet megvizsgáljuk, és szükség esetén megtesszük a megfelelő lépéseket. Azon partnercégeknek, akik a Colgate nevében kormányzati szervvel léphetnek kapcsolatba, a Colgate-tel folytatott üzleti tevékenység megkezdése előtt átfogó átvilágítási folyamaton kell átesniük..

ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ÉS FELELŐS VÍZGAZDÁLKODÁS

Évek óta kérjük azt a legfőbb Tier I.-es beszállítónktól, valamint a széndioxid-intenzív és vízigényes anyagokat szállító partnereinktől, hogy vegyenek részt a CDP ellátási lánc program éghajlatra és vízre vonatkozó adatközléseiben, annak érdekében, hogy segítsenek nekünk megérteni és kezelni az éghajlati hatásokat, valamint a vízfelhasználással kapcsolatos kockázatokat és lehetőségeket ellátási láncunkban.

Ezenkívül a beszállítóinkkal fennálló együttműködés révén segítünk termékfejlesztőinknek és beszerzési csapatainknak abban, hogy megértsék ezen folyamatokat és azonosítsák a leginkább széndioxid-intenzív és vízigényes nyersanyagokat, csomagolóanyagokat. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy olyan anyagokat szerezzünk be és termékeket fejlesszünk, amelyek támogatják a Colgate felelős környezetgazdálkodási elvárásait.

Az éghajlatváltozással és a vízgazdálkodással kapcsolatos tevékenységeinkről további információkért kérjük, olvassa el online Fenntarthatósági jelentésünk.Földünk című szakaszát.

FELELŐS BESZERZÉSI PROGRAMOK

A fent említett irányelvek és kezdeményezések mellett a Colgate a következő programokkal rendelkezik, amelyek támogatják négy pillérünket és elkötelezettségünket. A harmadik felek egy vagy több programba különböző kockázati tényezők alapján kerülnek felvételre. Ilyenek például az országgal vagy az iparággal kapcsolatos kockázatok, a Colgate számára nyújtott szolgáltatások, illetve a Colgate üzleti tevékenységének jelentősége.

Továbbfejlesztett beszállítómenedzsment (ESM)
A Colgate ESM programja egy globális kockázatelemzési és ellenőrzési folyamat a nyersanyag- és csomagolóanyag beszállítóink, illetve szerződéses gyártóink számára, amely három kulcsterületre összpontosít:

  • A Colgate minőségbiztosítási szabványainak és szabályozási követelményeinek való megfelelés, amely termékeink minőségét és biztonságosságát biztosítja
  • Magas szintű szolgáltatás az ügyfeleink és fogyasztóink hatékony kiszolgálásának biztosítása érdekében
  • A helyes környezetgazdálkodási folyamatoknak való megfelelés, valamint a munkavállalók biztonsága és a munkajogok tiszteletben tartása

Az ESM program bevezetése óta több mint 7000 beszállítói telephely kockázatértékelését végeztük el, és több mint 1200 telephelyet auditáltunk.

Beszállítók felelős beszerzés szempontjából való értékelése (SRSA)
A Colgate beszállítók felelős beszerzés szempontjából való értékelése (SRSA) nevű programja egy kockázatelemzési és ellenőrzési program, amely kifejezetten a társadalmi és környezetvédelmi megfelelésre összpontosít a Colgate gyártóüzemeiben, szerződéses gyártóinál, nyers- és csomagolóanyag-beszállítóinál, raktáraiban és a csomagolóiban. A beszállítókat ellenőrzés céljából kockázatértékelés alapján választjuk ki, a megfelelőséget pedig a Sedex SMETA (Sedex Etikus Kereskedelmi Audit) négypilléres auditjával értékeljük.

Az SRSA program bevezetése óta 2019-ig több mint 550 beszállító és szolgáltatóról készítettünk kockázatelemzést, és több mint 45%-uk végezte el a partnerek társadalmi megfelelőség-ellenőrzését is. Az audit korrekciós intézkedései révén az SRSA program elősegítette több mint 60 000 alkalmazott tisztességes és biztonságos munkakörülményeinek biztosítását a Colgate kibővített ellátási láncában.

Erdőirtással szembeni kötelezettségvállalás
A Colgate-Palmolive támogatja az erdőirtás-mentes jövőt. Elkötelezettek vagyunk az erdészeti termékek felelős erdőgazdálkodásból származó beszerzése mellett. Erdőirtásmentes irányelveink a következő erdészeti alapanyagokra vonatkoznak: pálma-, szója-, marhafaggyú- és papíralapú anyagok. A Colgate külön szabályzattal rendelkezik a pálmaolaj felelős és fenntartható beszerzéséről is.

Elkötelezettségünk kulcsfontosságú eleme az ellátási láncunk feltérképezése és folyamatos nyomon követhetősége, tanúsítvánnyal rendelkező pálma-, szója- és papír alapú anyagok beszerzése, annak ellenőrzése, hogy a beszállító megfelel-e a Colgate politikájának, a helyi előírásoknak és szabványoknak, (például a marhafaggyú-beszállítókra vonatkozó ipari méretű szarvasmarha-tenyésztésre vonatkozó minimális követelmények a brazil Amazóniában), valamint műholdas megfigyelések az esetleges erdőirtási riasztások azonosítása és kezelése érdekében.

Emellett a Colgate számos projektben vesz részt Indonéziában és Thaiföldön, amelyek célja a környezetvédelmi és társadalmi kérdések kezelése, valamint a felelős gyártási ismeretek.fejlesztése

Ha szeretne többet megtudni az ellátási láncra vonatkozó erdőirtással kapcsolatos szabályzatainkról, kötelezettségvállalásainkról és tevékenységeinkről, kérjük, olvassa el az Erdőirtás elleni szabályzatunkat, A pálmaolajok felelős és fenntartható beszerzésére vonatkozó szabályzatunkat​, az Erdőirtással szembeni kötelezettségvállalásunkat​, valamint a Colgate Fenntarthatósági Jelentés Földünk című szakaszát.

Emberi jogok és kényszermunka program
A Colgate elkötelezett az összes alkalmazandó munkajogi jogszabály betartása mellett – beleértve a modernkori rabszolgaságról szóló jogszabályokat is – azokban az országokban, ahol működünk. A Colgate hosszú ideje világszerte elkötelezett az emberi és munkajogok tiszteletben tartása mellett, és támogatja az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) alapvető munkaügyi normáit. Emellett megerősítettük elkötelezettségünket az ENSZ Globális Megállapodása, az emberi jogok, a munkajogok, a környezetvédelem és a korrupcióellenes elvek iránt.

A Colgate tagja a Fogyasztási Cikkek Fórumának (CGF) és támogatja a fórum kényszermunkáról szóló szociális határozatát, valamint az azt alátámasztó kiemelt iparági elveket; hiszünk a munkavállalók szabad mozgásának jogában, hogy a munkavállaló ne fizessen a munkáért és abban, hogy egyetlen munkavállalót sem szabad eladósítani vagy munkára kényszeríteni.

Ha szeretne többet megtudni a Colgate elkötelezettségéről és tevékenységeiről, amelyek az emberi és munkajogok tiszteletben tartását támogatják, kérjük, olvassa el Fenntarthatósági Jelentésünk Emberek szakaszát, illetve „Az emberi jogok és a munkajogok tiszteletben tartása””. című éves kiadványunkat..

Konfliktusos övezetből származó ásványok
A Colgate-Palmolive támogatja a Kongói Demokratikus Köztársaságban (KDK) és a szomszédos országokban fegyveres csoportok által elkövetett erőszak és az emberi jogok megsértésének megszüntetését.

A „Konfliktusos övezetből származó ásvány” megnevezés olyan nyersanyagokra utal, mint az arany, kassziterit, kolumbit-tantalit (koltán), volframit, beleértve származékaikat, az ónt, a tantált és a volfrámot (3TG), melyek a világ azon részéből származnak, ahol konfliktus merül fel és befolyásolja ezen anyagok bányászatát és kereskedelmét.

A Konfliktusos övezetből származó ásványok beszerzése a Kongói Demokratikus Köztársaságból és a szomszédos országokból történik, mint például Angola, a Kongói Köztársaság, a Közép-afrikai Köztársaság, Ruanda, Tanzánia, Zambia, Burundi, Dél-Szudán és Uganda. 

A jelenleg 3TG anyagokat használó beszállítóinknak 100%-át értékeltük, és megállapítottuk, hogy ezek termékeik a KDK-n és a szomszédos országokon kívül eső bányákból származnak, vagy olyan olvasztókból és finomítókból szerzik be, amelyeket a Konfliktusmentes Beszerzési Kezdeményezés konfliktusmentesnek nyilvánított.

További információért kérjük, tekintse meg A konfliktusos övezetből származó ásványokra vonatkozó szabályzatunkat.

PARTNEREINK
A Colgate tudatában van annak, hogy ambiciózus céljainkat egyedül nem tudjuk elérni. A felelős beszerzés iránti elkötelezettségünk kritikus eleme a külső partnerek bevonása és a velük való együttműködés.

Ha szeretne többet megtudni a Colgate partnereiről, kérjük, látogasson el a Partnereink oldalra​ fenntarthatósági weboldalunkon.